Børnecancerfonden

Cirka 200 danske børn rammes hvert år af kræft – og det er ikke kun barnet, der rammes. Det gælder også søskende, forældre og venner. Børnecancerfonden arbejder for at yde støtte til forskning indenfor kræft, samt for at hjælpe familier, hvis liv rammes af sygdommen. Overskuddet fra BingoBanko for Børnecancerfonden går til netop det arbejde.

Målet for Børnecancerfonden er at helbrede alle børn, der bliver ramt af sygdommen, og at helbrede dem til et godt liv. Det vil sige til et liv uden senfølger fra sygdommen eller behandlingen.

Heldigvis er behandlingen gennem årene blevet mere succesfuld. I dag helbredes der i Danmark op imod 80 % af alle børn med kræft. Så vi er kommet langt, men der er lang vej igen.

Team Rynkeby og Børnecancerfonden

Siden Team Rynkeby første gang cyklede mod Paris har de samlet penge ind til Børnecancerfonden. Det er selve grundlaget for holdene, at de året igennem skal samle penge ind til det gode formål. Hvordan de vil gøre det, er op til holdene selv.

Første år for Team Rynkeby var 2002. Her indsamlede holdet fra Ringe 38.000 danske kroner. I 2015 var det vokset til hele 32,8 millioner kr. alene i Danmark. Team Rynkeby er derfor den største enkeltstående bidragyder til Børnecancerfonden.

Fondens indsats

Børnecancerfonden har eksisteret siden 1995. Igennem alle disse år har fonden ydet en betydelig støtte til forskning i diagnostik og behandling af kræftsygdomme hos børn – herunder også til forskning der undersøger, hvordan man kan skræddersy behandlingen til det enkelte barn, så det bliver muligt at undgå bivirkninger både på kort og lang sigt.

Børnecancerfonden støtter også børnene og deres familier med forkælelseslegater, med oplevelser og med informationsmateriale. Fonden yder desuden støtte til at læger og sygeplejersker kan dygtiggøre sig ved at deltage i faglige møder og konferencer.

BFC_Logo_CMYK